KONTAKT

EVA HEDLUND

Pressansvarig

Telefon: 070 – 162 45 19

E-post: 

EKONOMIFRÅGOR

För uppsägning av autogiro, förfrågan om friskvårdskvittenser mm.

E-post: 

OROSANMÄLAN – TRYGG IDROTTSMILJÖ

Styrelsen och föreningen har väl genomarbetade styrdokument kring hur man hanterar problematik kopplat till barn, ungdomars och vuxnas fysiska samt psykiska välbefinnande. Upplever du missförhållanden eller har du som medlem hos oss eller förälder till någon av de som tränar hos oss frågor kring detta hänvisar vi till följande kontakter.

Rita Lindgren 1.a kontaktperson i styrelsen och ansvarig för trygga idrottsmiljöer.

Hitta till oss