KLUBBINFO

Soo Shim utgörs av ett samarbete mellan föreningar i 6 st städer. I nuläget finns Soo Shim i Älvsbyn, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Härnösand.

Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb i Skellefteå är en Sveriges och även Europas största och bästa tävlingsklubbar. Inriktningen ligger på WT (World Taekwondo) och den olympiska tävlingsgrenen. Föreningen tillhör Svenska Taekwondo Förbundet med dess grenförbund STU (Svenska Taekwondo Unionen).

Även vår Hapkidoverksamhet håller håller absolut världsklass där vi tillhör World Kido Federation.

Föreningens ledord är:

 • Utveckling
 • Kompetens
 • Engagemang
 • Gemenskap

Föreningen har mellan 600-700 aktiva medlemmar som tränar, de allra yngsta är fyra år och de äldsta närmare 70år. Alla dessa aktiva är sedan uppdelade på närmare 30st olika träningsgrupper baserat på ålder och bältesgrad. Det är också just dessa faktorer som styr träningarnas upplägg och mål men gemensamt är att alla vill ha riktigt rolig träning samtidigt som man utvecklas som Taekwondoutövare och därmed även som människa.

Föreningens Tävlingsframgångar:

Soo Shim är en klubb som skördat många framgångar internationellt och har fram till och med år 2021 gjort följande resultat:

Taekwondo:

Över 300 internationella medaljer, 1 VM medalj, närmare 30st EM medaljer, 1 Ungdoms OS medalj, 5st Grand Prix medaljer samt haft deltagare på London OS år 2012 och Rio OS 2016.

På svensk nivå har föreningen tagit över 150st bästa klubbpriser varav 11st av dessa på Svenska Mästerskapen.

Hapkido:

Över 20 medaljer på Öppna Hapkido VM samt över 30 medaljer på övriga internationella tävlingar.

Målen för Soo Shim är dock inte nådda här. Vi har ambitioner att fortsätta utvecklas, både som en bred förening, men även inom elitverksamheten.

Föreningens ledare:

För att säkerställa träning i världsklass och en trygg föreningsmiljö har föreningen under många år jobbat väldigt aktivt och strukturerat med ledarutbildningar.

De flesta av våra utbildningsinsatser har skett tillsammans med RF SISU. Sedan år 2010 så har föreningens ledare, styrelse och aktiva i genomsnitt mellan 1000-2000 lärgruppstimmar/år. Dessa är kopplade till framförallt följande områden:

 • Värdegrundsfrågor
 • Kost och näringslära
 • Träningslära
 • Första hjälpen och idrottsskador
 • Antidoping/droger
 • Föreningskunskap
 • Pedagogik och åldersanpassat ledarskap
 • Föreningskultur

Alla ovanstående punkter ingår också i vårt årliga utbildningsprogram för tränare.

Under 4 år som ledare har man gått igenom totalt 8 större utbildningstillfällen där man då täckt in alla stora, viktiga områden.

Sist men inte minst har föreningen också ett gediget arbete kopplat till olika policys och handlingsplaner. Föreningen fick år 2017 pris som årets förening i Västerbotten – Mycket tack vare vårt fantastiska arbete med detta som kombination till jämställdhetsfrågor, motion/breddverksamhet och elitidrott.